Eğitim sistemleri hızla değişiyor ya siz?

Çok hızlı bir şekilde teknoloji gelişiyor ve eğitim...

English Deutsch Nederlands Espanol Italiano Français Português 日本語 / 한국인 / 中文 Seyahat Language Hacking

Eğitim sistemleri hızla değişiyor ya siz?

Evet, teknoloji hızla değişiyor ve biz eğitimde teknolojiyi yakalamakta zorlanıyoruz.

Milli eğitim milyonlarca öğrencinin birçok farklı branşta eğitimini planlamaya çalıştığı için ağır ve yavaş ilerleyen hantal bir yapıya bürünmüş durumda. Bunun yanında liyakata dayanmayan atamalarla hak etmedikleri görevlere gelen büroklarla sistem tıkanmış durumdadır.

Daha ilkokuldan itibaren çocuklara yazılım, grafik, video, fotografçılık gibi derslerin öğretilmesi ve onlara çağa hazırlamak gerekirken yüzyıl öncesinin müfredatı ve dersleriyle çocukları yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Ne yazık ki sistem girişimci değil memur yetiştirme üzerine odaklanmış durumdadır.

Bugün Youtube, Twitch, Tiktok, Instagram gibi platformlarda herkes içerik üreticisi haline dönüşmüş ve tek başlarına şirket konumuna gelmişlerdir. Ama ne yazık ki doğru eğitimi almadıklarından dolayı yüzbinlerce hatta milyonlarca takipçisi olan kanallar ne yapacaklarını nasıl reklam alacaklarını bilememektedirler. Birçok büyük televizyon kanalı onların yarısı kadar izlenmemektedir. Durum bu olduğu halde televizyon kanalları milyon dolarlar kazanırken gençlerin birçoğu para kazanamamaktadırlar.


Bunlar da ilginizi çekebilir

ID: 80